event

Zasadnutie OZ

Pozvánka V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2018 o 17.00 hod. v priestoroch...

Fašianguje celá dedina 2017

Podujatie “Fašianguje celá dedina”sa v roku 2017 bude konať 11.2.2017. Budeme pokračovať v tradícii a vyrábať tradičné zabíjačkové špeciality ako sú klobásy, jelítka, domáca kapustnica. Na večernej zábave všetko zdarmo pre obyvateľov obce. Fotografie z minulého...