Fašianguje celá dedina 2019

Podujatie “Fašianguje celá dedina”sa v roku 2019 bude konať 26.01.2019 o 18:00 hod. v budove kultúrneho domu. Budeme pokračovať v tradícii a vyrábať tradičné zabíjačkové špeciality ako sú klobásy, jelítka, domáca kapustnica. Na večernej zábave všetko...

event

Zasadnutie OZ 16.01.2019

Pozvánka V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada, ktoré sa uskutoční dňa 16.01.2019 o 17.00 hod. v priestoroch...

Fašianguje celá dedina 2017

Podujatie “Fašianguje celá dedina”sa v roku 2017 bude konať 11.2.2017. Budeme pokračovať v tradícii a vyrábať tradičné zabíjačkové špeciality ako sú klobásy, jelítka, domáca kapustnica. Na večernej zábave všetko zdarmo pre obyvateľov obce. Fotografie z minulého...