Podujatie “Fašianguje celá dedina” v roku 2016 malo opäť veľký úspech. Na fašiangovom sprievode sa opäť zúčastnilo veľa mladých z obce. Na podujatí pokračujeme vo výrobe tradičných zabíjačkových špecialít ako sú klobásy, jelítka a domáca kapustnica.


Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend