Aj v roku 2015 pripravil Obecný úrad Paština Závada pre najmenších obyvateľov obce posedenie s Mikulášom.