Súťaž sa konala dňa 01.09.2012 v obci Paština Závada. Táto súťaž má históriu okolo roku 1993, kedy sa vtedajší starostovia obcí okrsku č. 1 dohodli na usporiadaní tejto súťaže. Vtedy dostala názov „O požiarnu sekerku“. Potom sa z rôznych príčin s jej organizáciou prestalo. V roku 2010 sa rozhodlo, že sa bude v tejto tradícii pokračovať a súťaž má teraz názov „O putovný pohár starostu obce„. Prvý ročník sa konal v obci Dolný Hričov, druhý v obci Hričovské Podhradie a tento rok v obci Paština Závada.