Potvrdenie k občianskemu preukazu

Vybavuje: p. Randová

Potrebujete:

  • 1 x prihlasovací lístok na trvalý pobyt – k dispozícii na obecnom úrade.

Ste povinný predložiť:

  • rodný list dieťaťa.

Lehota na vybavenie: na počkanie

Poplatok: 5 €