V roku 2010 bolo vybudované detské ihrisko pre najmenších obyvateľov obce.