Detské ihrisko v obci sa začalo budovať v roku 2010 a je priebežne opravované a dopĺňané.

Vybudovanie detského ihriska

9. mája 2010

Oplotenie ihrísk

10. júna 2011

V júni 2011 sa realizovalo oplotenie ihrísk novým poplastovaným pletivom z dôvodu bezpečnosti hrajúcich sa detí, nakoľko sú ihriská umiestnené pri hlavnej ceste vedúcej cez obec.

Read more

Zakúpenie nových hojdačiek

12. júna 2015

V júni 2015 rozhodlo obecné zastupiteľstvo o obnove a zakúpení nových hojdačiek na detskom ihrisku, ktoré slúži našim najmenším deťom na vyplnenie voľného času a zábavu.

Read more

Nové preliezky na detské ihrisko

14. apríla 2018

V apríli 2018 obecné zastupiteľstvo schválilo dokúpenie nových zostáv preliezok na detské ihrisko, zrenovovali sa existujúce a celkovo sa upravil celý priestor na detskom ihrisku. Detské ihrisko sa rozšírilo.

Read more