Budova Obecného úradu bola celkovo v zlom stave. S jej opravou sa začalo už v roku 2010.

V roku 2010 sa realizovala rekonštrukcia budovy obecného úradu. Pri rekonštrukcii sa vymenili na celej budové staré okná za nové plastové okná. Vymenené boli všetky vchodové dvere do budovy OÚ. Zrekonštruovaná bola aj kancelária.