Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
Zvysene_nebezpecenstvo_vzniku_poziaru.pdf
262.8 KiB
8 Downloads
Detaily
ORHaZZ  v  Žiline  v  súlade s §4 písm. b) a s §21 písm. a)  v  nadväznosti na §21 písm. o) zákona č. 314/2001Z.z. o ochrane  pred  požiarmi  v  znení neskorších   predpisov  a  s  §2  ods. 1   vyhlášky   Ministerstva  vnútra  SR  č. 121/2002 Z.z.  o   požiarnej   prevencii  v  znení   neskorších   predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS  ZVÝŠENÉHO  NEBEZPEČENSTVA  VZNIKU  POŽIARU

v územnom obvode okresu Žilina a Bytča

od  29.7.2020  od 06:00 hod. do  odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.


Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
Zvysene_nebezpecenstvo_vzniku_poziaru.pdf
262.8 KiB
8 Downloads
Detaily