Podujatie “Fašianguje celá dedina” v roku 2015 malo taktiež veľký úspech. Na fašiangovom sprievode sa zúčastnilo v tomto roku najviac mladých z pomedzi všetkých ročníkov (35). Na podujatí sa pokračuje vo výrobe tradičných zabíjačkových špecialít ako sú klobásy, jelítka, domáca kapustnica, všetko zadarmo pre obyvateľov obce.