Urbárske pozemkové spoločenstvoAdresa

Urbárske pozemkové spoločenstvo (UPS) je registrované v registri pozemkových spoločností na Obvodnom lesnom úrade v Žiline. UPS vzniklo 17.1.1993 za účelom hospodárenia, zveľadovania lesov a pastierkov v Paštinej Závade, a spravuje majetok o celkovej výmere 242.2852 Ha, ktorý je evidovaný na listoch vlastníctva:

  • LV 216,
  • LV 222,
  • LV 223,
  • LV 226,

v katastrálnom území Paština Závada.

UPS pracuje v zložení:

Meno Funkcia
Vladimír Krajči predseda
Ján Masný podpredseda
Jozef Capanda pokladník
Milan Hvizdák člen výboru
Ľudovít Ballay člen výboru

Na kontrolu dodržiavania predpisov a hospodárenia má UPS vytvorenú dozornú radu v zložení:

Meno Funkcia
Ing. Štefan Babušík predseda
Ing. Vojtech Decký člen dozornej rady
Jozef Hudec člen dozornej rady

UPS sa riadi schválenými stanovami a najvyšším orgánom je valné zhromaždenie.


Stanovy UPS Paština Závada
60.9 KiB
885 Downloads
Details

Urbárske pozemkové spoločenstvo Paština Závada

Paština Závada 57

013 41  Dolný Hričov

Tel.: +421 41 55 721 45

E-mail: urbarpz@centrum.sk