Icon of Ako vybaviť Ako vybaviť 12 files

Evicencia samostatne hospodáriacich roľníkov
Evicencia samostatne hospodáriacich roľníkov
Evidencia_samostatne_hosp_rolnikov.pdf
56.0 KiB
611 Downloads
Detaily
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia » Článok
Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.pdf
24.2 KiB
219 Downloads
Detaily
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
Návrh na vydanie územného rozhodnutia » Článok
Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.pdf
27.8 KiB
616 Downloads
Detaily
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie drobnej stavby » Článok
Ohlasenie_drobnej_stavby.pdf
22.5 KiB
530 Downloads
Detaily
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby » Článok
Ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.pdf
27.2 KiB
265 Downloads
Detaily
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby » Článok
Ziadost_o_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby.pdf
24.6 KiB
397 Downloads
Detaily
Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu
Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu » Článok
Ziadost_o_urcenie_supisneho_cisla_na_budovu.pdf
273.1 KiB
429 Downloads
Detaily
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny » Článok
Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny.pdf
200.4 KiB
247 Downloads
Detaily
Žiadosť o vyňatie z pôdneho fondu
Žiadosť o vyňatie z pôdneho fondu » Článok
Ziadost_o_vynatie_z_podneho_fondu.pdf
19.2 KiB
184 Downloads
Detaily
Žiadosť o zmenu účelu stavby pred jej dokončením
Žiadosť o zmenu účelu stavby pred jej dokončením » Článok
Ziadost_o_zmenu_ucelu_stavby_pred_dokoncenim.pdf
23.2 KiB
361 Downloads
Detaily

.