Dom cirkevných obradov slúži verejnosti na vysluhovanie bohoslužieb a obyvateľom obce taktiež ako dom smútku. Bohoslužby sa konajú v čase, ktorý oznamuje kňaz Rímsko-katolíckeho farského úradu v Dolnom Hričove.

Výstavba DCO v Paštinej Závade trvala len 5 mesiacov.