Oddychová zóna bola vytvorená v priestore hydrogeologických vrtov vrtov ŽK 5 a HŽK 5 z prostriedkov Ministerstva životného prostredia v Programe obnove dediny 2009.

Oddychovú zónu vybudovali občania a členovia Dobrovoľného hasičského zboru.


« of 2 »