Obec Paština Závada https://pastinazavada.sk oficiálna stránka obce Mon, 30 Mar 2020 09:54:06 +0000 sk-SK hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru https://pastinazavada.sk/blog/vyhlasenie-casu-so-zvysenym-nebezpecenstvom-vzniku-poziaru/ Mon, 30 Mar 2020 09:45:57 +0000 http://pastinazavada.sk/?p=1174 ORHaZZ  v  Žiline  v  súlade s §4 písm. b) a s §21 písm. a)  v  nadväznosti na §21 písm. n) zákona č. 314/2001Z.z. o ochrane  pred  požiarmi  v  znení neskorších   predpisov  a  s  §2  ods. 1   vyhlášky   Ministerstva  vnútra  SR  č. 121/2002 Z.z.  o   požiarnej   prevencii  v  znení   neskorších   […]

Príspevok Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
ORHaZZ  v  Žiline  v  súlade s §4 písm. b) a s §21 písm. a)  v  nadväznosti na §21 písm. n) zákona č. 314/2001Z.z. o ochrane  pred  požiarmi  v  znení neskorších   predpisov  a  s  §2  ods. 1   vyhlášky   Ministerstva  vnútra  SR  č. 121/2002 Z.z.  o   požiarnej   prevencii  v  znení   neskorších   predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS  ZVÝŠENÉHO  NEBEZPEČENSTVA  VZNIKU  POŽIARU

v územnom obvode okresu Žilina a Bytča

od  18.3.2020  od 06:00 hod. do  odvolania!

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.


Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru - 2020
Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru - 2020
Vyhlasenie_casu_so_zvysenym_nebezpecenstvom_vzniku_poziaru_2020.pdf
272.0 KiB
5 Downloads
Detaily

Príspevok Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Úradné hodiny OcÚ Paština Závada https://pastinazavada.sk/blog/uradne-hodiny-ocu-pastina-zavada/ Mon, 30 Mar 2020 09:40:13 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=2467 Vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu a opatrenia zamerané na ochranu zdravia, upravuje obec Paština Závada úradné hodiny obecného úradu s platnosťou od 30.03.2020 do odvolania nasledovne: Deň Úradné hodiny Pondelok 08:00 – 11:00 Utorok 08:00 – 11:00 Streda 08:00 – 11:00 Štvrtok nestránkový deň Piatok 08:00 – 11:00 Vyzývame občanov aby prednostne využívali telefonickú alebo […]

Príspevok Úradné hodiny OcÚ Paština Závada zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu a opatrenia zamerané na ochranu zdravia, upravuje obec Paština Závada úradné hodiny obecného úradu s platnosťou od 30.03.2020 do odvolania nasledovne:

Deň Úradné hodiny
Pondelok 08:00 – 11:00
Utorok 08:00 – 11:00
Streda 08:00 – 11:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 – 11:00

Vyzývame občanov aby prednostne využívali telefonickú alebo e-mailovú komunikáciu.

Kontakty na obecný úrad:

 • +421 41 55 721 45 – obecný úrad,
 • +421 907 038 972 – Ján MASNÝ – starosta,
 • +421 907 861 073 – Dana Randová – pracovníčka,
 • obec@pastinazavada.sk – e-mail,

Upozorňujeme občanov, že pri návšteve obecného úradu je povinné používať rúško, resp. iné alternatívne zahalenie tváre, povinné použitie ochranných rukavíc.

Občania, ktorí sa ocitnú v núdzi, a potrebujú zabezpečiť potraviny, drogériu, lieky resp. iný tovar, kontaktujte nás na uvedených telefónnych číslach.

Príspevok Úradné hodiny OcÚ Paština Závada zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Preventívne opatrenia krízového štábu obce Paština Závada https://pastinazavada.sk/blog/preventivne-opatrenia-krizoveho-stabu-obce-pastina-zavada/ Wed, 18 Mar 2020 08:53:02 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=2473 Preventívne opatrenia krízového štábu obce Paština Závada v súvislosti so zamedzením rozšírenia ochorenia koronavírus – COVID-19 (platné od 19.3.2020 od 06:00 do odvolania) Obec Paština Závada prijala dňa 17.3.2020 v našej obci v súlade s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky tieto preventívne opatrenia, ktoré platia počnúc dňom 19.03.2020 až do odvolania: obec OBMEDZUJE […]

Príspevok Preventívne opatrenia krízového štábu obce Paština Závada zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Preventívne opatrenia krízového štábu obce Paština Závada v súvislosti so zamedzením rozšírenia ochorenia koronavírus – COVID-19

(platné od 19.3.2020 od 06:00 do odvolania)

Obec Paština Závada prijala dňa 17.3.2020 v našej obci v súlade s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky tieto preventívne opatrenia, ktoré platia počnúc dňom 19.03.2020 až do odvolania:

 1. obec OBMEDZUJE účasť na pohrebných obradoch na maximálny počet zhromaždených pozostalých v počte 10 osôb, zároveň sa ZAKAZUJE na odporúčanie regionálneho hygienika RÚVZ Žilina akýkoľvek osobný/telesný kontakt, ako podávanie rúk alebo objatie.
 2. obec NEODPORÚČA organizovanie rodinných osláv, na ktorých by sa mali zúčastniť osoby, ktoré nežijú s oslávencom v spoločnej domácnosti.
 3. obec NARIAĎUJE dodržiavať bezpečnostnú vzdialenosť pri prípadnej komunikácii medzi občanmi, a to vo vzdialenosti cca 4 metre.
 4. obec NARIAĎUJE povinné používanie ochranných rúšok alebo inú adekvátnu ochranu tváre pri stretnutiach na verejnosti – nákup v predajni potravín, lekárni, pri využívaní služieb Slovenskej pošty, pri návšteve polikliniky, nemocnice, výdajne stravy, pri využívaní verejnej hromadnej dopravy.
 5. obec ODPORÚČA obmedziť pohyb obyvateľov na verejnosti na nevyhnutnú mieru tak, aby mohli chodiť do práce, k lekárovi alebo na nákup.
  Najohrozenejšou skupinou sú hlavne seniori a občania s oslabenou imunitou, na tieto skupiny chceme apelovať najviac, aby dodržiavali všetky doporučené opatrenia. Ak sa niektorý z občanov dostane do núdze, respektíve sa nachádzajú s rodinou v povinnej karanténe a potrebujú zabezpečiť lieky, hygienické potreby či potraviny, môžete kontaktovať:

  • starostu obce p. Jána Masného – +421 907 038 972
  • pracovníčku obecného úradu p. Danu Randovú – +421 907 861 073
  • využiť linku priamo na obecný úrad – 041/5572145
  • alebo využiť mailovú adresu obec@pastinazavada.sk

Krízový štáb obce dôsledne sleduje vývoj mimoriadnej situácie a v prípade nových pokynov a usmernení Vás budeme o nich informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu, na webovej stránke obce a facebookovej stránke.

V Paštinej Závade, dňa 17.3.2020


Opatrenia krízového štábu obce Paština Závada 1/2020
Opatrenia krízového štábu obce Paština Závada 1/2020
Opatrenie_krizoveho_stabu_obce_Pastina_Zavada_1-2020.pdf
122.8 KiB
9 Downloads
Detaily

Príspevok Preventívne opatrenia krízového štábu obce Paština Závada zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Oznam – stavebný úrad Bytča https://pastinazavada.sk/blog/oznam-stavebny-urad-bytca/ Wed, 11 Mar 2020 10:57:38 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=2442 Oznam Spoločný stavebný úrad pre obce v okrese Bytča – pre všetky obce, ktoré sú začlenené v tomto spoločnom stavebnom úrade ako samostatné stavebné úrady obcí: obmedziť v uvedenom období prijímanie nových žiadostí o vydanie stavebného povolenia, alebo Oznámenia o drobnej stavbe a iných konaní vrátane kolaudačných konaní, občania môžu svoje otázky zasielať poštou na […]

Príspevok Oznam – stavebný úrad Bytča zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Oznam

Spoločný stavebný úrad pre obce v okrese Bytča – pre všetky obce, ktoré sú začlenené v tomto spoločnom stavebnom úrade ako samostatné stavebné úrady obcí:

 • obmedziť v uvedenom období prijímanie nových žiadostí o vydanie stavebného povolenia, alebo Oznámenia o drobnej stavbe a iných konaní vrátane kolaudačných konaní,
 • občania môžu svoje otázky zasielať poštou na adresu:
  • Spoločný stavebný úrad pre obce v okrese Bytča, Námestie SR č. 5, 014 01 Bytča,
 • emailom na adresy zamestnancov:
 • zverejniť tento oznam na vchodových dverách spoločného stavebného úradu.

Platnosť opatrení: od 10. 3. 2020 do 23.3.2020.

Príspevok Oznam – stavebný úrad Bytča zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín https://pastinazavada.sk/blog/oznamenie-zacati-konania-vyrub-drevin/ Tue, 28 Jan 2020 09:00:49 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=1506 Obec Paština Závada , ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona  […]

Príspevok Oznámenie o začatí konania na výrub drevín zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Obec Paština Závada , ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti obce Hričovské Podhradie  zo dňa 28.1.2020, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 11 ks  drevín  druhu smrek obyčajný s obvodom kmeňov 190 cm, 140 cm, 130 cm, 110 cm, 160 cm, 145 cm, 180 cm, 230 cm, 170 cm, 80 cm, 140 cm  ktoré rastú  na pozemku KN-E č. 823/1 a 823/2 k. ú. Dolný Hričov.  Žiadosť bola odôvodnená z dôvodu poškodenia drevín a možného ohrozenia návštevníkov cintorína.


Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Oznamenie_o_zacati_konania_na_vyrub_drevin.pdf
64.1 KiB
50 Downloads
Detaily

Príspevok Oznámenie o začatí konania na výrub drevín zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Stavebný úrad Bytča https://pastinazavada.sk/blog/stavebny-urad-bytca/ Tue, 17 Dec 2019 07:00:53 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=2331 Obecný úrad v Paštinej Závade oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky je v termíne od 23.12.2019 do 3.1.2020 ZATVORENÝ  spoločný stavebný úrad v Bytči.

Príspevok Stavebný úrad Bytča zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Obecný úrad v Paštinej Závade oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky je

v termíne od 23.12.2019 do 3.1.2020

ZATVORENÝ 

spoločný stavebný úrad v Bytči.


Príspevok Stavebný úrad Bytča zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Vývoz komunálneho odpadu https://pastinazavada.sk/blog/vyvoz-komunalneho-odpadu/ Tue, 17 Dec 2019 06:56:32 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=2325  

Príspevok Vývoz komunálneho odpadu zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>

Info

Obecný úrad v Paštinej Závade oznamuje občanom, že z dôvodu vianočných sviatkov je vývoz komunálneho odpadu posunutý z 1.1.2020 na 2.1.2020


 

Príspevok Vývoz komunálneho odpadu zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Oznam o začatí konania https://pastinazavada.sk/blog/oznam-o-zacati-konania/ Fri, 15 Nov 2019 10:53:26 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=2174 Príspevok Oznam o začatí konania zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub krovín
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub krovín
Oznamenie_o_zacati_konania_vo_veci_vydania_suhlasu_na_vyrub_krovin.pdf
142.5 KiB
35 Downloads
Detaily

Príspevok Oznam o začatí konania zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 https://pastinazavada.sk/blog/volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2020/ Tue, 22 Oct 2019 05:37:31 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=1987 Predseda NR SR rozhodnutím č. 351/2019 Z.z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020 – voľby sa konajú od 7:00 do 22:00. Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou […]

Príspevok Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Predseda NR SR rozhodnutím č. 351/2019 Z.z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020 – voľby sa konajú od 7:00 do 22:00.

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je:

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný – viď. INFORMÁCIA  PRE  VOLIČA

alebo

 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu – viď. HLASOVACÍ  PREUKAZ

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

INFORMÁCIA PRE VOLIČA

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky   alebo   na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

HLASOVACÍ PREUKAZ

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

 • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
 • v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),
 • elektronicky na mailovú adresu: obec@pastinazavada.sk
  • vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
  • v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020).

Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu priamo na obecnom úrade v Paštinej Závade.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk”.

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt  na území Slovenskej republiky, môže požiadať o voľbu poštou a to:

 • v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

odbor volieb, referenda a politických strán

Drieňová 22

826 86   Bratislava 29

SLOVAK REPUBLIC

najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 • elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená Ministerstvu vnútra SR na elektronickú adresu volby@minv.sk najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,
 • adresu miesta pobytu v cudzine.

Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája:

 • čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky (dátum na osvedčení nemá byť starší ako 6 mesiacov).

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, Ministerstvo vnútra SR zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine:

 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
 • hlasovacie lístky,
 • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou Ministerstva vnútra SR ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),
 • poučenie o spôsobe hlasovania.

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to:

 • v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
 • elektronicky na adresu obec@pastinazavada.sk tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o voľbu poštou priamo na obecnom úrade v Paštinej Závade.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,
 • adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 • hlasovacie lístky,
 • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),
 • poučenie o spôsobe hlasovania.

Hlasovanie pri voľbe poštou

Vybrať jeden hlasovací lístok ….

Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a túto zalepí.

Prednostný hlas ….

Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra SR a túto zalepí.

Odoslať návratnú obálku ….

Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa sídla Ministerstva vnútra SR ako adresáta a adresa voliča ako  odosielateľa.

Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené Ministerstvu vnútra SR najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28.2.2020).

Ďalšie informácie získate na https://www.minv.sk/?volby-nrsr


Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR - občan má trvalý pobyt v SR
Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR - občan má trvalý pobyt v SR
Ziadost_o_volbu_postou_pre_volby_do_NR_SR_obcan_ma_trvaly_pobyt_v_SR.docx
20.5 KiB
15 Downloads
Detaily

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR - občan nemá trvalý pobyt v SR
Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR - občan nemá trvalý pobyt v SR
Ziadost_o_volbu_postou_pre_volby_do_NR_SR_obcan_nema_trvaly_pobyt_v_SR.docx
20.7 KiB
17 Downloads
Detaily

Zverejnenie E-mailovej Adresy
Zverejnenie E-mailovej Adresy
Zverejnenie_e-mailovej_adresy.doc
24.5 KiB
52 Downloads
Detaily

Príspevok Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Parkovanie v obci https://pastinazavada.sk/blog/parkovanie-v-obci/ Thu, 17 Oct 2019 05:33:19 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=1983 Obecný úrad v Paštinej Závade upozorňuje všetkých občanov a ich návštevy, aby pri parkovaní pred rodinnými domami brali ohľad na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.  V poslednej dobe sa na obecnom úrade množia sťažnosti na parkovanie osobných motorových vozidiel na ceste III. triedy resp. miestnych komunikáciách. Možnosť zastavenia a státia na ceste upravuje zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých […]

Príspevok Parkovanie v obci zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Obecný úrad v Paštinej Závade upozorňuje všetkých občanov a ich návštevy, aby pri parkovaní pred rodinnými domami brali ohľad na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.  V poslednej dobe sa na obecnom úrade množia sťažnosti na parkovanie osobných motorových vozidiel na ceste III. triedy resp. miestnych komunikáciách.

Možnosť zastavenia a státia na ceste upravuje zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Zastavenie a státie § 23

(1) Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.

Nakoľko cesta III. triedy v našej obci je úzka, vzťahuje sa na ňu zákaz státia v celej dĺžke,  obec preto nebude vyzývať správcu komunikácie na osadenie dopravného značenia, ktoré by len duplikovalo znenie zákona. Vyzývame preto občanov, ktorí svojim nezodpovedným konaním ohrozujú plynulosť cestnej premávky, aby parkovali svoje vozidlá na vlastných pozemkoch a využívali svoje dvory. Výzva sa týka obyvateľov v celej obci.

V prípade nerešpektovania tejto výzvy zo strany vodičov motorových vozidiel odporúčame obyvateľom, aby sa pri zistení porušovania ustanovenia §23 ods. 1  zákona o cestnej premávke vodičmi, ktorí svojím konaním bránia v bezpečnom a plynulom prejazde miestnych komunikácií a cesty III. triedy v obci iným osobám, priamo obracali na Obvodné oddelenie Policajného zboru Žilina – okolie, Kysucká cesta 8212/16A, 010 01  Žilina – 0961 403 785, prípadne na linku 158.

Veríme, že túto výzvu pochopíte a svojim postojom prispejete aj vy k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách v obci Paština Závada.

Ďakujeme za pochopenie.

Príspevok Parkovanie v obci zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>