Obec Paština Závada https://pastinazavada.sk oficiálna stránka obce Fri, 14 Aug 2020 10:16:08 +0000 sk-SK hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.4 Úradné hodiny OcÚ Paština Závada (17.8.2020 – 28.8.2020) https://pastinazavada.sk/blog/uradne-hodiny-ocu-pastina-zavada-13-7-2020-17-7-2020/ Fri, 14 Aug 2020 10:00:56 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=2584 Obecný úrad Paština Závada oznamuje občanom zmenu úradných hodín od 17.08.2020 do 28.08.2020 z dôvodu čerpania dovolenky pracovníčky obecného úradu, a to nasledovne: Deň Úradné hodiny Pondelok 07:00 – 13:00 Utorok 07:00 – 13:00 Streda 07:00 – 17:00 Štvrtok nestránkový deň Piatok 07:00 – 12:00

Príspevok Úradné hodiny OcÚ Paština Závada (17.8.2020 – 28.8.2020) zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Obecný úrad Paština Závada oznamuje občanom zmenu úradných hodín od 17.08.2020 do 28.08.2020 z dôvodu čerpania dovolenky pracovníčky obecného úradu, a to nasledovne:

Deň Úradné hodiny
Pondelok 07:00 – 13:00
Utorok 07:00 – 13:00
Streda 07:00 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 07:00 – 12:00

Príspevok Úradné hodiny OcÚ Paština Závada (17.8.2020 – 28.8.2020) zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru https://pastinazavada.sk/blog/vyhlasenie-casu-so-zvysenym-nebezpecenstvom-vzniku-poziaru/ Thu, 30 Jul 2020 05:00:57 +0000 http://pastinazavada.sk/?p=1174 ORHaZZ  v  Žiline  v  súlade s §4 písm. b) a s §21 písm. a)  v  nadväznosti na §21 písm. o) zákona č. 314/2001Z.z. o ochrane  pred  požiarmi  v  znení neskorších   predpisov  a  s  §2  ods. 1   vyhlášky   Ministerstva  vnútra  SR  č. 121/2002 Z.z.  o   požiarnej   prevencii  v  znení   neskorších   […]

Príspevok Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
Zvysene_nebezpecenstvo_vzniku_poziaru.pdf
262.8 KiB
8 Downloads
Detaily
ORHaZZ  v  Žiline  v  súlade s §4 písm. b) a s §21 písm. a)  v  nadväznosti na §21 písm. o) zákona č. 314/2001Z.z. o ochrane  pred  požiarmi  v  znení neskorších   predpisov  a  s  §2  ods. 1   vyhlášky   Ministerstva  vnútra  SR  č. 121/2002 Z.z.  o   požiarnej   prevencii  v  znení   neskorších   predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS  ZVÝŠENÉHO  NEBEZPEČENSTVA  VZNIKU  POŽIARU

v územnom obvode okresu Žilina a Bytča

od  29.7.2020  od 06:00 hod. do  odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.


Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
Zvysene_nebezpecenstvo_vzniku_poziaru.pdf
262.8 KiB
8 Downloads
Detaily

Príspevok Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Stavebný úrad Bytča https://pastinazavada.sk/blog/stavebny-urad-bytca/ Mon, 06 Jul 2020 07:00:53 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=2331 Obecný úrad v Paštinej Závade oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky je v termíne od 07.07.2020 do 10.07.2020 ZATVORENÝ  spoločný stavebný úrad v Bytči.

Príspevok Stavebný úrad Bytča zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Obecný úrad v Paštinej Závade oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky je

v termíne od 07.07.2020 do 10.07.2020

ZATVORENÝ 

spoločný stavebný úrad v Bytči.


Príspevok Stavebný úrad Bytča zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Zápis detí do MŠ Hričovské Podhradie https://pastinazavada.sk/blog/zapis-deti-do-ms-hricovske-podhradie/ Thu, 09 Apr 2020 09:09:19 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=2548 Vážení rodičia /zákonní zástupcovia/, riaditeľka Materskej školy po dohode so zdriaďovateľom – obec Hričovské Podhradie podľa Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26. marca 2020 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /Školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy Hričovské Podhradie na […]

Príspevok Zápis detí do MŠ Hričovské Podhradie zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Vážení rodičia /zákonní zástupcovia/,

riaditeľka Materskej školy po dohode so zdriaďovateľom – obec Hričovské Podhradie podľa Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26. marca 2020 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /Školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy Hričovské Podhradie na školský rok 2020/2021 je

od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020

Tlačivo: Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

si rodičia /zákonní zástupcovia/ nájdu na webovej stránke obce, alebo si ho môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Vypísanú žiadosť bez lekárskeho potvrdenia môže zákonný zástupca:

 • poslať na adresu: Materská škola, Hričovské Podhradie č. 98, 013 41  Dolný Hričov,
 • poslať elektronicky na adresu: mshricovskepodhradie@azet.sk,
 • odovzdať osobne na obecnom úrade Hričovské Podhradie do 31. mája 2020.

Informácie na t.č.: +421 911 295 944

Iveta Jančušková

Riaditeľka MŠ


Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
Ziadost_o_prijatie_dietata_do_materskej_skoly_v_Hricovskom_Podhradi.pdf
399.2 KiB
39 Downloads
Detaily

Príspevok Zápis detí do MŠ Hričovské Podhradie zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Úradné hodiny OcÚ Paština Závada https://pastinazavada.sk/blog/uradne-hodiny-ocu-pastina-zavada/ Mon, 30 Mar 2020 09:40:13 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=2467 Vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu a opatrenia zamerané na ochranu zdravia, upravuje obec Paština Závada úradné hodiny obecného úradu s platnosťou od 30.03.2020 do odvolania nasledovne: Deň Úradné hodiny Pondelok 08:00 – 11:00 Utorok 08:00 – 11:00 Streda 08:00 – 11:00 Štvrtok nestránkový deň Piatok 08:00 – 11:00 Vyzývame občanov aby prednostne využívali telefonickú alebo […]

Príspevok Úradné hodiny OcÚ Paština Závada zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu a opatrenia zamerané na ochranu zdravia, upravuje obec Paština Závada úradné hodiny obecného úradu s platnosťou od 30.03.2020 do odvolania nasledovne:

Deň Úradné hodiny
Pondelok 08:00 – 11:00
Utorok 08:00 – 11:00
Streda 08:00 – 11:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 – 11:00

Vyzývame občanov aby prednostne využívali telefonickú alebo e-mailovú komunikáciu.

Kontakty na obecný úrad:

 • +421 41 55 721 45 – obecný úrad,
 • +421 907 038 972 – Ján MASNÝ – starosta,
 • +421 907 861 073 – Dana Randová – pracovníčka,
 • obec@pastinazavada.sk – e-mail,

Upozorňujeme občanov, že pri návšteve obecného úradu je povinné používať rúško, resp. iné alternatívne zahalenie tváre, povinné použitie ochranných rukavíc.

Občania, ktorí sa ocitnú v núdzi, a potrebujú zabezpečiť potraviny, drogériu, lieky resp. iný tovar, kontaktujte nás na uvedených telefónnych číslach.

Príspevok Úradné hodiny OcÚ Paština Závada zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Preventívne opatrenia krízového štábu obce Paština Závada https://pastinazavada.sk/blog/preventivne-opatrenia-krizoveho-stabu-obce-pastina-zavada/ Wed, 18 Mar 2020 08:53:02 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=2473 Preventívne opatrenia krízového štábu obce Paština Závada v súvislosti so zamedzením rozšírenia ochorenia koronavírus – COVID-19 (platné od 19.3.2020 od 06:00 do odvolania) Obec Paština Závada prijala dňa 17.3.2020 v našej obci v súlade s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky tieto preventívne opatrenia, ktoré platia počnúc dňom 19.03.2020 až do odvolania: obec OBMEDZUJE […]

Príspevok Preventívne opatrenia krízového štábu obce Paština Závada zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Preventívne opatrenia krízového štábu obce Paština Závada v súvislosti so zamedzením rozšírenia ochorenia koronavírus – COVID-19

(platné od 19.3.2020 od 06:00 do odvolania)

Obec Paština Závada prijala dňa 17.3.2020 v našej obci v súlade s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky tieto preventívne opatrenia, ktoré platia počnúc dňom 19.03.2020 až do odvolania:

 1. obec OBMEDZUJE účasť na pohrebných obradoch na maximálny počet zhromaždených pozostalých v počte 10 osôb, zároveň sa ZAKAZUJE na odporúčanie regionálneho hygienika RÚVZ Žilina akýkoľvek osobný/telesný kontakt, ako podávanie rúk alebo objatie.
 2. obec NEODPORÚČA organizovanie rodinných osláv, na ktorých by sa mali zúčastniť osoby, ktoré nežijú s oslávencom v spoločnej domácnosti.
 3. obec NARIAĎUJE dodržiavať bezpečnostnú vzdialenosť pri prípadnej komunikácii medzi občanmi, a to vo vzdialenosti cca 4 metre.
 4. obec NARIAĎUJE povinné používanie ochranných rúšok alebo inú adekvátnu ochranu tváre pri stretnutiach na verejnosti – nákup v predajni potravín, lekárni, pri využívaní služieb Slovenskej pošty, pri návšteve polikliniky, nemocnice, výdajne stravy, pri využívaní verejnej hromadnej dopravy.
 5. obec ODPORÚČA obmedziť pohyb obyvateľov na verejnosti na nevyhnutnú mieru tak, aby mohli chodiť do práce, k lekárovi alebo na nákup.
  Najohrozenejšou skupinou sú hlavne seniori a občania s oslabenou imunitou, na tieto skupiny chceme apelovať najviac, aby dodržiavali všetky doporučené opatrenia. Ak sa niektorý z občanov dostane do núdze, respektíve sa nachádzajú s rodinou v povinnej karanténe a potrebujú zabezpečiť lieky, hygienické potreby či potraviny, môžete kontaktovať:

  • starostu obce p. Jána Masného – +421 907 038 972
  • pracovníčku obecného úradu p. Danu Randovú – +421 907 861 073
  • využiť linku priamo na obecný úrad – 041/5572145
  • alebo využiť mailovú adresu obec@pastinazavada.sk

Krízový štáb obce dôsledne sleduje vývoj mimoriadnej situácie a v prípade nových pokynov a usmernení Vás budeme o nich informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu, na webovej stránke obce a facebookovej stránke.

V Paštinej Závade, dňa 17.3.2020


Opatrenia krízového štábu obce Paština Závada 1/2020
Opatrenia krízového štábu obce Paština Závada 1/2020
Opatrenie_krizoveho_stabu_obce_Pastina_Zavada_1-2020.pdf
122.8 KiB
26 Downloads
Detaily

Príspevok Preventívne opatrenia krízového štábu obce Paština Závada zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Oznam – stavebný úrad Bytča https://pastinazavada.sk/blog/oznam-stavebny-urad-bytca/ Wed, 11 Mar 2020 10:57:38 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=2442 Oznam Spoločný stavebný úrad pre obce v okrese Bytča – pre všetky obce, ktoré sú začlenené v tomto spoločnom stavebnom úrade ako samostatné stavebné úrady obcí: obmedziť v uvedenom období prijímanie nových žiadostí o vydanie stavebného povolenia, alebo Oznámenia o drobnej stavbe a iných konaní vrátane kolaudačných konaní, občania môžu svoje otázky zasielať poštou na […]

Príspevok Oznam – stavebný úrad Bytča zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Oznam

Spoločný stavebný úrad pre obce v okrese Bytča – pre všetky obce, ktoré sú začlenené v tomto spoločnom stavebnom úrade ako samostatné stavebné úrady obcí:

 • obmedziť v uvedenom období prijímanie nových žiadostí o vydanie stavebného povolenia, alebo Oznámenia o drobnej stavbe a iných konaní vrátane kolaudačných konaní,
 • občania môžu svoje otázky zasielať poštou na adresu:
  • Spoločný stavebný úrad pre obce v okrese Bytča, Námestie SR č. 5, 014 01 Bytča,
 • emailom na adresy zamestnancov:
 • zverejniť tento oznam na vchodových dverách spoločného stavebného úradu.

Platnosť opatrení: od 10. 3. 2020 do 23.3.2020.

Príspevok Oznam – stavebný úrad Bytča zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín https://pastinazavada.sk/blog/oznamenie-zacati-konania-vyrub-drevin/ Tue, 28 Jan 2020 09:00:49 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=1506 Obec Paština Závada , ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona  […]

Príspevok Oznámenie o začatí konania na výrub drevín zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Obec Paština Závada , ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti obce Hričovské Podhradie  zo dňa 28.1.2020, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 11 ks  drevín  druhu smrek obyčajný s obvodom kmeňov 190 cm, 140 cm, 130 cm, 110 cm, 160 cm, 145 cm, 180 cm, 230 cm, 170 cm, 80 cm, 140 cm  ktoré rastú  na pozemku KN-E č. 823/1 a 823/2 k. ú. Dolný Hričov.  Žiadosť bola odôvodnená z dôvodu poškodenia drevín a možného ohrozenia návštevníkov cintorína.


Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Oznamenie_o_zacati_konania_na_vyrub_drevin.pdf
64.1 KiB
78 Downloads
Detaily

Príspevok Oznámenie o začatí konania na výrub drevín zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Vývoz komunálneho odpadu https://pastinazavada.sk/blog/vyvoz-komunalneho-odpadu/ Tue, 17 Dec 2019 06:56:32 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=2325  

Príspevok Vývoz komunálneho odpadu zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>

Info

Obecný úrad v Paštinej Závade oznamuje občanom, že z dôvodu vianočných sviatkov je vývoz komunálneho odpadu posunutý z 1.1.2020 na 2.1.2020


 

Príspevok Vývoz komunálneho odpadu zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Oznam o začatí konania https://pastinazavada.sk/blog/oznam-o-zacati-konania/ Fri, 15 Nov 2019 10:53:26 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=2174 Príspevok Oznam o začatí konania zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub krovín
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub krovín
Oznamenie_o_zacati_konania_vo_veci_vydania_suhlasu_na_vyrub_krovin.pdf
142.5 KiB
58 Downloads
Detaily

Príspevok Oznam o začatí konania zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>