event

Zasadnutie OZ – 26.06.2020

Pozvánka V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada, ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2020 o 17:00 hod. (PIATOK) v...

event

Zasadnutie OZ – 25.03.2020

Pozvánka V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada, ktoré sa uskutoční dňa 25.03.2020 o 17:00 hod. (STREDA) v...

event

Zasadnutie OZ – 29.01.2020

Pozvánka V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada, ktoré sa uskutoční dňa 29.01.2020 o 17:00 hod. (STREDA) v...

event

Zasadnutie OZ – 13.12.2019

Pozvánka V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada, ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2019 o 17.00 hod. (PIATOK) v...

event

Zasadnutie OZ – 27.11.2019

Pozvánka V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada, ktoré sa uskutoční dňa 27.11.2019 o 17.00 hod. (STREDA) v...

event

Zasadnutie OZ – 25.09.2019

Pozvánka V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada, ktoré sa uskutoční dňa 25.09.2019 o 17.00 hod. (STREDA) v...

event

Zasadnutie OZ – 26.06.2019

Pozvánka V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada, ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2019 o 15.00 hod. (STREDA) v...