event

Zasadnutie OZ – 13.12.2019

Pozvánka V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada, ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2019 o 17.00 hod. (PIATOK) v...

event

Zasadnutie OZ – 27.11.2019

Pozvánka V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada, ktoré sa uskutoční dňa 27.11.2019 o 17.00 hod. (STREDA) v...

event

Zasadnutie OZ – 25.09.2019

Pozvánka V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada, ktoré sa uskutoční dňa 25.09.2019 o 17.00 hod. (STREDA) v...

event

Zasadnutie OZ – 26.06.2019

Pozvánka V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada, ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2019 o 15.00 hod. (STREDA) v...

Deň rodiny

Obec Paština Závada pozýva občanov na podujatie “Deň rodiny“, ktoré sa uskutoční dňa 1.6.2019 (t.j. sobota) so začiatkom o 13.00 hod na Detskom ihrisku v Paštinej Závade.

event

Zasadnutie OZ 27.3.2019

Pozvánka V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada, ktoré sa uskutoční dňa 27.03.2019 o 17.00 hod. v priestoroch...

Prezidentské voľby 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú: v sobotu 16.03.2019 od 07:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov...

Kompostovanie v kompostéroch

Obec Paština Závada Vás srdečne pozýva na prednášku: KOMPOSTOVANIE  V  KOMPOSTÉROCH – spôsob, ako znížiť množstvo odpadu a vyrobiť si kvalitný kompost Lektor: Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ Program: ako si vyrobiť kvalitný kompost v domácich...