Mikuláš deťom

Každoročne na deti v našej obci nezabudne Mikuláš. Vždy príde s plným košom sladkostí, so sprievodom anjela a čerta. Deti si vždy so záujmom vypočujú príbehy, ktoré im prinesie a oni na oplátku vedia krásne zarecitovať básničky a zaspievať Mikulášovi rôzne piesne. Po rozdaní balíčkov a sladkostí rozsvietia stromček pred Obecným úradom.

Pripomienky a návrhy