Obnova kultúrneho domu

 • 8. august 2012

  Rekoknštrukcia WC pri KD

  Dokončenie fasády a zateplenie na zrekonštruovaných WC pri KD
 • 10. november 2015

  Asfaltovanie pri KD

  Priestranstvo pri obchode a popred kultúrny dom sa vyasfaltovalo, čím sa celý priestor upravil a skrášlil. Upravilo sa tiež priestranstvo pri obchode, umiestnila sa zostava betónovo-drevených lavičiek, stôl, kôš.
 • 7. december 2015

  Oprava a úprava interiéru KD

  V rámci plánovanej opravy kultúrneho domu a jeho interiéru sa kúpili nové stoly.
 • 14. september 2016

  Oprava exteriéru KD

  Na celej budove KD sa vymenili žľaby a zvody na daždovú vodu, osadili sa zachytávače na sneh.
 • 3. december 2016

  Oprava a úprava interiéru KD

  Nákup 100 ks nových stoličiek.
 • 20. február 2017

  Oprava a úprava interiéru KD

  Oprava elektroinštalácia v celej budove KD vrátane požiarnej zbrojnice, klubovne, skladových priestorov a kuchyne, zhotovený bol sadrokartónový podhľad v sále a chodbách kultúrneho domu, vymaľovali sa priestory, doplnil sa inventár kuchyne o 2 nové el. sporáky a tiež jedálenského servisu do počtu 120 osôb a týmto sa dokončila oprava kultúrneho domu.
 • september 2021

  Obnova vybavenia kuchyne

  V rámci obnovy vybavenia kuchyne obecný úrad zakúpil nový sporák, chladničku, sporák na pevné palivo. Vymenili sa podlahová krytina.
 • október 2021

  Vysporiadanie pozemkov

  Vysporiadanie pozemkov pod budovou kultúrneho domu.
 • Kategória
 • Miesto
  Kultúrny dom Paština Závada
 • Tagy
 • Zdieľať

Pripomienky a návrhy