Oprava budovy OÚ

 • 3. august 2010

  Prvá oprava OÚ

  V roku 2010 sa realizovala rekonštrukcia budovy obecného úradu. Pri rekonštrukcii sa vymenili na celej budove staré okná za nové plastové okná. Vymenené boli aj všetky vchodové dvere do budovy OÚ. Zrekonštruovaná bola aj kancelária.
 • 20. november 2013

  Vybudovanie altánku pri OÚ

  Vybudovanie altánku pri obecnom úrade, o ktorom rozhodlo na svojom zasadnutí OZ. Altánok slúži sčasti aj ako autobusová zastávka a tiež ako odpočívadlo pre turistov, ktorí navštevujú hlavne horolezeckú oblasť v našej obci.
 • 8. august 2016

  Získanie pozemkov pod budovou OÚ

  Obec po zdĺhavom rokovaní so SPF konečne získala do svojho vlastníctva pozemok pod budovou OÚ, ktorý bol od roku 1991 vlastníctvom SPF.
 • 8. november 2017

  Modernizácia vybavenia OÚ

  Zakúpili sa 3ks nových akumulačných kachlí do priestorov OÚ, nový nábytok a koberce do kancelárie pracovníčky.
 • marec 2018

  Rekonštrukcia zľabov a zvodov

  Obec získala finančné prostriedky z Ministerstva financií SR na individuálne potreby obcí na projekt opravy elektroinštalácie v budove OÚ. Bola pridelená len časť financií a preto sa rekonštruovala elektroinštalácia len v polovici budovy.
 • 22. október 2018

  Rekonštrukcia elektroinštalácie

  Obec získala finančné prostriedky z Ministerstva financií SR na individuálne potreby obcí na projekt opravy elektroinštalácie v budove OÚ. Bola pridelená len časť financií a preto sa rekonštruovala elektroinštalácia len v polovici budovy.
 • február 2021

  Rekonštrukcia priestorov

  Rekonštrukcia vnútorných priestorov archívu obecného úradu.
 • marec 2021

  Rekonštrukcia priestorov

  Rekonštrukcia vnútorných priestorov obecného úradu. Obnova sociálnych zariadení, výmena zabezpečovacieho zariadenia v budove OÚ a DCO.
 • január - marec 2022

  Rekonštrukcia priestorov

  Rekonštrukcia vnútorných priestorov obecného úradu. Obnova skladu CO a vstupnej chodby.
 • Kategória
 • Miesto
  Obecný úrad Paština Závada
 • Tagy
 • Zdieľať

Pripomienky a návrhy