Uvítanie novonarodených detí

Obecné zastupiteľstvo nezabúda ani na našich nových občanov – naše detičky. Vždy každoročne pred príchodom Mikuláša všetci spoločne privítame novonarodené deti, ktoré sa narodili v priebehu celého roka. Odovzdáme im blahoželanie, finančný príspevok, ktorý schválilo Obecné zastupiteľstvo a mamičkám kytice.

Pripomienky a návrhy