Pálenie vatry a stavanie mája

Traduje sa z minulosti aj keď boli roky, kedy absentovalo. V našej obci sa opäť tradične 30. apríla stavia máj a následne sa vo večerných hodinách páli vatra. Pri tomto podujatí sa pri harmonike a zábave stretáva množstvo občanov a mladých nielen z našej, ale i z okolitých obcí.

Pripomienky a návrhy