Preventívne opatrenia krízového štábu obce Paština Závada

Preventívne opatrenia krízového štábu obce Paština Závada v súvislosti so zamedzením rozšírenia ochorenia koronavírus – COVID-19

(platné od 19.3.2020 od 06:00 do odvolania)

Obec Paština Závada prijala dňa 17.3.2020 v našej obci v súlade s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky tieto preventívne opatrenia, ktoré platia počnúc dňom 19.03.2020 až do odvolania:

 1. obec OBMEDZUJE účasť na pohrebných obradoch na maximálny počet zhromaždených pozostalých v počte 10 osôb, zároveň sa ZAKAZUJE na odporúčanie regionálneho hygienika RÚVZ Žilina akýkoľvek osobný/telesný kontakt, ako podávanie rúk alebo objatie.
 2. obec NEODPORÚČA organizovanie rodinných osláv, na ktorých by sa mali zúčastniť osoby, ktoré nežijú s oslávencom v spoločnej domácnosti.
 3. obec NARIAĎUJE dodržiavať bezpečnostnú vzdialenosť pri prípadnej komunikácii medzi občanmi, a to vo vzdialenosti cca 4 metre.
 4. obec NARIAĎUJE povinné používanie ochranných rúšok alebo inú adekvátnu ochranu tváre pri stretnutiach na verejnosti – nákup v predajni potravín, lekárni, pri využívaní služieb Slovenskej pošty, pri návšteve polikliniky, nemocnice, výdajne stravy, pri využívaní verejnej hromadnej dopravy.
 5. obec ODPORÚČA obmedziť pohyb obyvateľov na verejnosti na nevyhnutnú mieru tak, aby mohli chodiť do práce, k lekárovi alebo na nákup.
  Najohrozenejšou skupinou sú hlavne seniori a občania s oslabenou imunitou, na tieto skupiny chceme apelovať najviac, aby dodržiavali všetky doporučené opatrenia. Ak sa niektorý z občanov dostane do núdze, respektíve sa nachádzajú s rodinou v povinnej karanténe a potrebujú zabezpečiť lieky, hygienické potreby či potraviny, môžete kontaktovať:

  • starostu obce p. Jána Masného – +421 907 038 972
  • pracovníčku obecného úradu p. Danu Randovú – +421 907 861 073
  • využiť linku priamo na obecný úrad – 041/5572145
  • alebo využiť mailovú adresu obec@pastinazavada.sk

Krízový štáb obce dôsledne sleduje vývoj mimoriadnej situácie a v prípade nových pokynov a usmernení Vás budeme o nich informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu, na webovej stránke obce a facebookovej stránke.

V Paštinej Závade, dňa 17.3.2020 

Opatrenie_krizoveho_stabu_obce_Pastina_Zavada_1-2020

Pripomienky a návrhy