Ján Masný

starosta obce

Mgr. Darina Michalíková

pracovníčka obecného úradu

Anton Červenec

zástupca starostu obce

Ľudmila Ďuriníková

kontrolórka obce


Komisia na ochranu verejného poriadku:

MenoFunkcia
Vladimír Babušíkpredseda
Alžbeta Dobroňováčlen
Jaroslav Hvizdákčlen

Komisia na ochranu verejného záujmu:

MenoFunkcia
Martin Capandapredseda
Anton Červenecčlen
Juraj Randa
člen