Viera Hvizdáková

starostka obce

Dana Randová

pracovníčka obecného úradu

Milan Hvizdák

zástupca starostu obce

Ľudmila Ďuriníková

kontrolórka obce


Poriadková komisia:

Meno Funkcia
Vladimír Babušík predseda
Alžbeta Dobroňová člen
Jaroslav Hvizdák člen

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Meno Funkcia
Pavol Jandačka predseda
Ing. Štefan Babušík člen
Pavol Černek
člen