Vyplácanie dividend UPS

Oznamujeme členom Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Paštinej Závade, že dividendy v hotovosti sa budú členom vyplácať dňa 12.mája (štvrtok) od 14.30 hod. do 18.00 hod. v kancelárii UPS na Obecnom úrade.

Pripomienky a návrhy