Zatvorený spoločný stavebný úrad Bytča

Na základe UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678/2020, zo dňa 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného
núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra
2020, bude

Spoločný stavebný úrad pre obce v okrese Bytča od
26. 10. 2020 do 1. 11. 2020
Z A T V O R E N Ý.

V prípade potreby vybavenia stavebných dokumentácii kontaktujte starostu obce: Ján MASNÝ – 0907 038 972, 041 / 5572145. 

Pripomienky a návrhy