Virtuálna mapa cintorína

Aby obec získala čo najlepšiu databázu o hrobových miestach pre svoje potreby a zároveň poskytla občanom možnosť nájsť svojho zosnulého príbuzného rýchlo a jednoducho aj z pohodlia domova, požiadala o spoluprácu spoločnosť 3WSlovakia s.r.o., ktorá spracovala pre obec Paština Závada informačný systém cintorína pre potreby obce a v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov, vytvorila aj projekt virtuálneho cintorína, ktorú nájdete nižšie.

Virtuálna mapka cintorínu v obci Paština Závada:

Pripomienky a návrhy