COVID-19

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID-19 a o prijatých opatreniach nájdete na oficiálnej stránke korona.gov.sk.

Dôležité webstránky

Mapa šírenia COVID-19

Zverejnené dokumenty

Pripomienky a návrhy