Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Pripomienky a návrhy