Dom cirkevných obradov

Dom cirkevných obradov slúži verejnosti na vysluhovanie bohoslužieb a obyvateľom obce taktiež ako dom smútku. Bohoslužby sa konajú v čase, ktorý oznamuje kňaz Rímsko-katolíckeho farského úradu v Dolnom Hričove.

Výstavbu realizovala dnes už zrušená firma EKOSTAVING Žilina. Na výstavbe sa významne podieľala obec a urbárske pozemkové spoločenstvo. Medzi finančnými prispievateľmi boli viacerí občania obce a rodák obce Mons. Viktor Rašovec.

DCO vysvätil 10.10.1993 pri slávnostnej svätej omši Mons. František Rábek a je zasvätený Svätej rodine.

V roku 2009 bol do domu smútku zakúpený chladiaci katafalk na umiestňovanie ľudských pozostatkov. Tento je umiestnený v samostatnej miestnosti. Má svoj vchod nezávislý na hlavnej budove a preto je pozostalým prístupný až do dňa konania pohrebu.

Začatie výstavby
apríl 1993
Ukončenie výstavby
október 1993

Fotogalérie k DCO

Pripomienky a návrhy