Obecná knižnica

Obecná knižnica Paština Závada funguje v budove obecného úradu v Paštinej Závade od roku 1998.

Evidenčné číslo v zozname knižníc – 3998/2000-400/0571.

Pre verejnosť je k dispozícii 2982 kníh v týchto počtoch:

  1. odborná literatúra – 389,
  2. literatúra pre dospelých – 1311,
  3. odborná literatúra pre deti – 108,
  4. krásna literatúra pre deti – 1174,
  5. 1 ks periodika „Záhradkár„.

Otváracie hodiny knižnice sú každú stredu od 1500 – 1700.

Štatút obecnej knižnice v Paštinej Závade

Pripomienky a návrhy