Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024.

Voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod..

Dokumenty

Pripomienky a návrhy