Všetky dokumenty týkajúce sa zaradenia lokality SKUEV3256 Strážovské vrchy do národného zoznamu území európského významu: Dokumenty –> Verejná vyhláška.
COVID-19
Všetky informácie týkajúce sa koronavírusu nájdete v menu COVID-19. Taktiež môžete využiť automatického chatovacieho robota v dolnej časti stránky, ktorý vám poskytne všetky dôležité informácie.

Vitajte na stránke obce Paština Závada

obec Paština ZávadaObec Paština Závada má vlastnú samosprávu od 1.1.1991, kedy sa odčlenila od obce Dolný Hričov, kde patrila pod spoločný Miestny národný výbor. Obec je administratívne začlenená do Žilinského okresu a Žilinského samosprávneho kraja. Leží na západnom okraji Žilinskej kotliny, v doline Závadského potoka, západná a južná časť chotára je v zlepencových Súľovských skalách. Nadmorská výške stredu obce je 380 m/nm, celková rozloha obce je 732,7948 Ha a hustota obyvateľstva je 35 obyvateľov na km2. Obec je vzdialená 16 km od Žiliny a 8 km od Bytče. Paština Závada je členom Mikroregiónu Hričov spolu s obcami Dolný Hričov, Horný Hričov, Hričovské Podhradie, Ovčiarsko, Bitarová, Brezany, Hôrky. Mikroregión Hričov je členom regiónu Beskydy.

Viac o obci Paština Závada

Z histórie obce Paština Závada

Chotár obce Paština Závada bol pôvodne osídlený až v 7. a 8. storočí a stredoveká obec vznikla v prvej polovici 14. storočia. Jej zakladaciu listinu údajne vydal krajinský sudca Pavol v roku 1344, o ktorej bolo známe, že sa nezachovala. V roku 2018  bola listina znovuobjavená p. PaedDr. Ľubomírom Kovačechom (Dolný Hričov) v Slovenskom národnom archíve v Bratislave v zbierke písomností rôznej provinencie a odovzdaná vo zväčšenej kópii na obecnom úrade.

Ďalšia hodnoverná písomná správa o obci je až z roku 1402.V tom čase obec patrila panstvu Hričov, neskôr v v bližšie neurčenom čase panstvu Bytča. Časť obce v neznámej dobe vlastnil rod Madočianskych. Obec sa v roku 1469 volala Zawadka, v roku 1598 Zawada, v roku 1808 Paučiná Závada. Názov Paština Závada sa používa od roku 1920.

Viac z histórie obce