Objednávky

Zverejňovanie objednávok
Obec Paština Závada zverejňuje objednávky na portáli "RZOF - Register zmlúv, objednávok a faktúr".

Pripomienky a návrhy