Zoznam hrobových miest

Číslo hrobuTyp hrobuPočet zosnulýchMená zosnulýchPlatnosť zmluvyMeno nájomcuPlatnosť zmluvy (roky)Čísla zmluv
1jednohrob1 neznámy
2jednohrob1 neznámy
3jednohrob1 neznámy
4jednohrob1Florián Krkoška
5jednohrob1 neznámy
6jednohrob1 neznámy
7jednohrob1 neznámy
8jednohrob1 neznámy
9jednohrob1 neznámy
10jednohrob1 neznámy
11jednohrob1 neznámy
12jednohrob1 neznámy
13jednohrob1 neznámy
14jednohrob1 Krajči
15jednohrob1 neznámy
16jednohrob1 neznámy
17jednohrob1 neznámy
18detský1Mária Sluková2031-01-01 00:00:00Marta Pivodová1018/2020
19jednohrob1 neznámy
20jednohrob1 neznámy
21jednohrob1 neznámy
22jednohrob1 neznámy
23jednohrob1 neznámy
24jednohrob1 neznámy
25jednohrob1František Holčák
26jednohrob1 neznámy
27jednohrob1 neznámy
28jednohrob1Anna Krajčová
29jednohrob1 neznámy
30jednohrob1 neznámy
31jednohrob1 neznámy
32jednohrob1Katerina Ballay
33jednohrob1 neznámy
34jednohrob1 neznámy
35jednohrob1 neznámy
36jednohrob1Juliana Mihalková
37jednohrob1 neznámy
38jednohrob1 neznámy
39dvojhrob1Stanislav Zelník
40jednohrob1 neznámy
41jednohrob1 neznámy
42jednohrob1 neznámy
43jednohrob1Anna Zelníková
44jednohrob1Ján Krajči
45jednohrob1 neznámy
46jednohrob1 neznámy
47jednohrob2 neznámy,rodina Kadová2031-01-01 00:00:00Jozef Capanda1047/2020
48jednohrob1Katerina Pekarik
49jednohrob1 neznámy
50jednohrob1 neznámy
51dvojhrob4Juraj Rašovec,Veronika Rašovcová,Juraj Rašovec,František Rašovec
52jednohrob1 neznámy
53dvojhrob3František Januš,Jozefína Janušová,Viktor Rašovec2032-01-01 00:00:00Antónia Randová1053/2020
54dvojhrob6Štefan Rašovec,Rudolf Randa,Antónia Randová,Antónia Rašovcová,Milan Šušlík2031-01-02 00:00:00Antónia Randová1054/2020
55detský1Dagmar Rašovcová2031-01-01 00:00:00Jozef Rašovec1055/2020
56dvojhrob3Jozef Rašovec,Mária Rašovcová,Eva Rašovcová2031-01-01 00:00:00Jozef Rašovec1056/2020
57dvojhrob2Juraj Randa,Marta Randová
58dvojhrob2Milan Radvaň,Anastázia Radvaňová
59jednohrob1Margita Krajčiová
60dvojhrob2Ľubomír Uhlárik,Eva Uhláriková2031-01-01 00:00:00Miroslava Uhláriková1060/2020
61dvojhrob3Janka Decká,Jozef Decký,Vierka Decká
62dvojhrob2Anton Ballay,Mária Ballayová2031-01-01 00:00:00Jana Bartošová1062/2020
63jednohrob1Jozef Krajčí
64dvojhrob2Rudolf Krajči,Agneša Krajčiová
65trojhrob3Ján Kahát,Agneša Kahátová,František Kahát
66dvojhrob2Ján Konečný,Mária Konečná
67dvojhrob3Michal Konečný,Anna Konečná,Emília Konečná2031-01-01 00:00:00Milan Dobroň1067/2020
68jednohrob1Štefánia Zavadzanová2031-01-01 00:00:00Milan Dobroň1068/2020
69dvojhrob2Milan Dobroň,Anna Dobroňová2031-01-01 00:00:00Milan Dobroň1069/2020
70dvojhrob2Ľudovít Rašovec,Angela Rašovcová
71dvojhrob2Jozef Miko Pavlista,Anna Miko Pavlista
72jednohrob1 neznámy
73detský1 neznámy
74štvorhrob4Agáta Miková,Lucia Závadská,Štefan Závadský,Paulína Závadská
75detský1Jozef Koryťák2031-01-01 00:00:00Josef Koryťák1075/2020
76detský5Ferko Hvizdák,Ferko Hvizdák,Štefka Hvizdáková,Anička Hvizdáková,Marienka Evka Hvizdáková2031-01-01 00:00:00Cyril Hvizdák1076/2020
77detský1Milka Krajčová
78detský1 rodina Krajčiová2031-01-01 00:00:00Peter Krajči1078/2020
79detský1 neznámy
80detský1 neznámy
81jednohrob1Anna Hofericová2031-01-02 00:00:00Peter Randa1081/2020
82detský1Zdenka Kahátová
83jednohrob1Anna Babušík
84jednohrob1Matej Krkoška
85jednohrob1Móric Decký
86jednohrob1 neznámy
87dvojhrob2Juraj Pekarík,Paulina Pekaríková
88urna1Kristián Butka
89trojhrob3Štefan Habáň,Mária Habáňová,Apolónia Krkošková
90dvojhrob4Gašpar Krajči,Jozef Babušík,Irena Babušíková,Anton Babušík
91jednohrob1Katarína Krkošková
92dvojhrob2Jozef Capanda,Matilda Capandová2031-01-01 00:00:00Etela Capandová1092/2020
93dvojhrob2Eduard Masný,Paulína Masná2031-12-31 00:00:00Ján Masný1093/2020
94dvojhrob2Dionýz Ballay,Alžbeta Ballayová
95dvojhrob2Anton Konečný,Jozef Konečný
96dvojhrob3Jozef Klimo,Eva Decká-Klimová,Ivan Krkoška2031-01-01 00:00:00Božena Kučerová1096/2020
97dvojhrob2Peter Kahát,Zita Kahátová
98dvojhrob2Cyril Krajči,Anna Krajčiová2032-01-01 00:00:00Jaromír Krajči1098/2020
99dvojhrob2Milan Masný,Vlasta Masná2031-01-02 00:00:00Ján Masný1099/2020
100dvojhrob2Ján Rašovec,Marta Rašovcová
101dvojhrob2Štefan Červenec,Antónia Červencová
102dvojhrob2Jozef Decký,Hedviga Decká
103dvojhrob2Vincent Babušík,Ilona Babušíková
104dvojhrob4Viktor Babušík,Štefan Babušík,Emília Babušíková,Vladimír Babušík2031-01-01 00:00:00Vladimír Babušík10104/2020
105dvojhrob3Eugen Katrušík,Justína Katrušíková,Anna Katrušíková2031-01-01 00:00:00Mária Špániková10105/2020
106trojhrob3Jozef Kada,Gašpar Kada,Filipína Kadová2031-01-01 00:00:00Jozef Capanda10106/2020
107dvojhrob4Pavol Randa,Aneška Randová,Michal Hoferica,Albína Hofericová2031-01-02 00:00:00Peter Randa10107/2020
108detský1Ivetka Kahátová
109dvojhrob2Ondrej Hvizdák,Karolína Hvizdáková2031-01-02 00:00:00Jaroslav Hvizdák10109/2020
110štvorhrob4Ján Babušík,Anna Babušíková,Anna Babušíková,Oľga Závadská
111dvojhrob2Ján Decký,Petronela Decká
112detský1Evka Fehérváriová2031-01-01 00:00:00Pavol Randa10112/2020
113dvojhrob3Ondrej Fehérvári,Kamila Fehérváriová,Vendel Krkoška2031-01-01 00:00:00Pavol Randa10113/2020
114jednohrob1Paulína Zelníková
115jednohrob1Veronika Hvizdáková2031-01-02 00:00:00Jaroslav Hvizdák10115/2020
116jednohrob1Ondrej Katrušík
117jednohrob1Jozef Ballay
118detský1Slavko Šušolík
119dvojhrob1 neznámy
120detský1Lubko Horský2031-01-01 00:00:00Dezider Horský10120/2020
121dvojhrob2Lucia Ballayová,Ján Ballay
122dvojhrob3Dorota Krajčová,Adolf Krajčí,Valentín Krajčí
123detský1 neznámy
124jednohrob1Ondrej Krkoška
125dvojhrob2Jozef Decký,Mária Decká
126dvojhrob2Anna Karjčová,Zuzana Krajčová
127dvojhrob2Anna Krajčová,Gašpar Krajčí2031-01-02 00:00:00Marta Decká10127/2020
128detský1Marienka Hvizdáková2031-01-01 00:00:00Cyril Hvizdák10128/2020
129detský1Jozef Vršanský
130dvojhrob2Eva Čakanková,Jozef Čakanek
131jednohrob1Rozália Krkošková2031-01-01 00:00:00Pavol Randa10131/2020
132detský1Petrík Decký2031-01-01 00:00:00Jozefa Jurčová10132/2020
133jednohrob1Ján Decký
134dvojhrob2Karol Ballay,Karolína Ballayová2031-01-02 00:00:00Zita Sedláková10134/2020
135detský1Martuška Decká2031-01-01 00:00:00Jozefa Jurčová10135/2020
136dvojhrob2Peter Decký,Anna Decká2031-01-01 00:00:00Jozefa Jurčová10136/2020
137dvojhrob2Karol Závadský,Emília Závadská2031-01-01 00:00:00Jana Kovačicová10137/2020
138dvojhrob2Jozef Capanda,Emílila Capandová2031-01-01 00:00:00Jozef Capanda10138/2020
139dvojhrob3Štefan Hudec,Jozef Hudec,Anna Hudecová2031-01-02 00:00:00Zita Sedláková10139/2020
140dvojhrob2Ján Čakánek,Helena Čakanková
141dvojhrob2Jozef Decký,Dáša Decká2031-01-01 00:00:00Vojtech Decký10141/2020
142dvojhrob2Slavko Šušolík,Zita Šušolíková
143dvojhrob2Ján Krajči,Oľga Krajčiová
144dvojhrob2Štefan Hvizdák,Emília Hvizdáková2031-01-02 00:00:00Jaroslav Hvizdák10144/2020
145dvojhrob2Adolf Krajčí,Paulína Krajčiová2031-01-02 00:00:00Pavol Černek10145/2020
146dvojhrob2Ferdinand Sedlák,Zita Sedláková2031-01-02 00:00:00Zita Sedláková10146/2020
147dvojhrob2Ľudmila Goňová,Michal Goňa2031-01-01 00:00:00Ľubomír Goňo10147/2020
148dvojhrob2Ondrej Capanda,Melánia Capandová
149dvojhrob2Vladimír Krajči,Antónia Krajčová
150dvojhrob2Anton Decký,Viera Decká2031-01-01 00:00:00Viera Jandačková10150/2020
151jednohrob1Emília Babušíková
152dvojhrob3Matúš Babušík,Sidónia Babušíková,Demeter Babušík
153jednohrob1Františka Konečná2031-01-01 00:00:00Marta Pivodová10153/2020
154jednohrob1 neznámy
155trojhrob1 neznámy
156dvojhrob2Štefan Medvecký,Mária Medvecká
157dvojhrob2Štefan Habáň,Katarína Habáňová
158jednohrob1Mária Mihálková
159jednohrob1Vincencia Hvizdáková
160jednohrob2František Krkoška,František Decký
161dvojhrob2Móric Decký,Terézia Decká
162dvojhrob2František Decký,Mária Decká
163dvojhrob2Viktor Decký,Sidónia Decká2031-01-01 00:00:00Emília Hrazdírová10163/2020
164dvojhrob2Jozef Sluka,Mária Sluková2031-01-01 00:00:00Marta Pivodová10164/2020
165dvojhrob2Filip Habáň,Anna Habáňová
166dvojhrob4Vladimír Decký,Marta Decká,Cyril Krajči,Katarína Krajčiová2031-01-02 00:00:00Marta Decká10166/2020
167dvojhrob4Juraj Decký,Blažej Decký,Libuša Decká,Agnesa Decká
168jednohrob1Marián Decký
169dvojhrob2Emil Hvizdák,Angela Hvizdáková2031-01-02 00:00:00Jaroslav Hvizdák10169/2020
170dvojhrob2Ladislav Krajči,Veronika Krajčová2031-01-01 00:00:00Anna Gaňová10170/2020
171dvojhrob2František Hvizdák,Filoména Hvizdáková2031-01-01 00:00:00Cyril Hvizdák10171/2020
172detský1Joseph Ikechukwu Olueze2030-07-22 00:00:00Daniela Janušová10172/2020

Pripomienky a návrhy