Priestory na prenájom

Zasadačka na obecnom úrade

Vhodné na menšie kary, oslavy životných jubileí, prezentačné akcie…
01
Kapacita
do 40 osôb
02
Poplatok
poplatok za prenájom schválený obecným zastupiteľstvom: 10 €

Kultúrny dom

Vhodné na rodinné oslavy, svadby, tanečné zábavy, plesy, väčšie kary
01
Kapacita
do 120 osôb
02
Vybavenie
Kompletne vybavená kuchyňa, kompletný jedálenský servis pre 100-120 osôb.
03
Poplatok
  1. Pre občanov s trvalým pobytom v obci vo výške 33,50 € + spotreba elektrickej energie (nie je možné prenajať priestory na meno občana s trvalým pobytom v obci pre cudzieho záujemcu).
  2. Pre záujemcov z iných obcí vo výške 67,- € + spotreba elektrickej energie.

Pripomienky a návrhy