História DHZ v Paštinej Závade

Ľudia využívajú oheň od nepamäti. Pokiaľ ho majú pod kontrolou je ich dobrým pomocníkom, keď sa však spod kontroly vymkne je nemilosrdným, pustošiacim a ničiacim živlom.

Preto si ľudia začali už v minulosti uvedomovať, že brániť sa proti nemu môžu len spoločne. Aj v našej obci sa preto občania rozhodli združiť sa, založiť z radov dobrovoľníkov hasičský zbor a takto spoločne čeliť hrozbe veľkého ohňa v obci.

História DHZ v Paštinej Závade

Prvá písomná zmienka, ktorá sa zachovala v starej členskej knihe je z roku 1924 kde pod dátumom 25.11.1924 nachádzame záznamy o prvých dobrovoľných hasičoch, mohli by sme ich teda nazvať aj zakladajúcimi členmi. V tomto roku mal hasičský zbor 21 nasledovných členov:

MenoVstup do DHZFunkcia (od – do)
Juraj Rašovec25.11.1924predseda 25.11.1924 – 11.03.1928
Ján Decký25.11.1924veliteľ 25.11.1924 – 31.12.1925
Florián Krkoška25.11.1924tajomník 25.11.1924 – január 1928
Karol Ballay25.11.1924pokladník 25.11.1924 – 11.03.1928
Stanislav Zelník25.11.1924člen
Emil Hvizdák25.11.1924člen
Kornel Závadský25.11.1924člen
Juraj Pekarik25.11.1924člen
Cyril Milo25.11.1924člen
Gašpar Kada25.11.1924člen
Cyril Kada25.11.1924člen
Imrich Drdák25.11.1924člen
Adolf Krajči25.11.1924člen
Cyril Krajči25.11.1924člen
Štefan Habáň25.11.1924člen
Móric Decký25.11.1924člen
Metod Decký25.11.1924člen
Matúš Babušík25.11.1924člen
Jozef Čakánek25.11.1924člen
Blažej Lovásik25.11.1924člen
Štefan Rašovec25.11.1924člen

Ušľachtilá práca hasičov začala postupne priťahovať ostatných občanov a rady hasičov sa rozširovali. Do DHZ postupne vstúpili:

MenoVstup do DHZFunkcia (od – do)
Jozef Holčák03.02.1926veliteľ od roku 1928, od 1928 tajomník
Eugen Katrušík11.03.1928 bol trubačom
Ľudovít Rašovec11.03.192830.04.1946 bol zvolený za podveliteľa
Jozef Capanda17.04.1932člen
Filip Habáň09.06.1940bol trubačom
Blažej Decký09.06.1940
Dionýz Ballay27.06.1943 bol zvolený za pokladníka
Jozef Klimo27.06.1943
František Hvizdák27.06.1943
Ján Konečný27.06.1943
Štefan Hudec27.06.1943
Justín Krkoška27.06.1943
Rudolf Krajči27.06.1943
Vinco Babušík27.06.1943
Stanislav Zelník27.06.1943

Po trojročnej odmlke v roku 1946 pribúdajú do DHZ ďalší 13 noví členovia a niektorí zo starších ostávajú ako čestní členovia.

V roku 1946 boli zapísaní: Karok Závadský, Matej Krkoška, Jozef Babušík, Peter Decký, Anton Rašovec, František Kahát, František Rašovec, Viktor Decký, Ondrej Katrušík, Jozef Sluka, Jozef Decký ml., Jozef Decký st., Jozef Rašovec.

V roku 1952 v júni boli ďalej zapísaní: Cyril Krajči, Valent Krajči a Jozef Capanda.

V roku 1955 mal DHZ Paština Závada podľa záznamov v knihe, ktorá sa zachovala 18 aktívnych členov. Žiaľ od tohto roku až do roku 1967 sa nám záznamy nepodarilo získať, takže o tomto období nemáme žiadnu štatistiku.

V roku 1967 pracuje v DHZ 21 členov, z ktorých niektorí sú ešte dodnes čestnými členmi ako p. Ľudovít Ballay, p. Gašpar Krajči, p. Ivan Krkoška, p. Anton Capanda, p. Vladimír Decký a p. Štefan Hvizdák.

Prehľad štatistiky členstva od roku 1967 je nasledovný:

 • 1967 – 1974 – 21 členov
 • 1974 – 1975 – 21 členov
 • 1976 – 1977 – 21 členov
 • 1978 – 1982 – 21 členov
 • 1983 – 1984 – 18 členov
 • 1985 – 23 členov
 • 1986 – 25 členov
 • 1987 – 30 členov
 • 1988 – 34 členov
 • 1989 – 1991 – 25 členov
 • 1992 – 1995 – 25 členov
 • 1999 – 31 členov

Pripomienky a návrhy