Rôzne dokumenty

Iné dokumenty

pdf

Žiadosť o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného súdu Žilina

Size: 690.58 KB
Hits: 4
Date added: 05.06.2024
Date modified: 05.06.2024
pdf

Návrh - PHaSR Paština Závada na obdobie 2021 - 2027

Size: 1.46 MB
Hits: 107
Date added: 05.10.2022
Date modified: 05.10.2022
pdf

Komunitný plán sociálnych služieb obce Paština Závada - 2022 - 2030

Size: 819.27 KB
Hits: 85
Date added: 28.06.2022
Date modified: 28.06.2022
pdf

Komunitný plán sociálnych služieb obce Paština Závada - 2020 - 2025

Size: 150.58 KB
Hits: 118
Date added: 14.02.2022
Date modified: 05.10.2022
pdf

Štatút obce Paština Závada

Size: 3.35 MB
Hits: 129
Date added: 14.02.2022
Date modified: 05.10.2022
pdf

PHaSR_Pastina_Zavada_2015-2020_Vyjadrenie

Size: 1.64 MB
Hits: 131
Date added: 14.02.2022
Date modified: 14.02.2022
pdf

PHaSR_Pastina_Zavada_2015-2020

Size: 2.80 MB
Hits: 102
Date added: 14.02.2022
Date modified: 14.02.2022
pdf

PHaSR_Pastina_Zavada_2015-2020_Priloha

Size: 192.01 KB
Hits: 109
Date added: 14.02.2022
Date modified: 14.02.2022

Pripomienky a návrhy