Voľby 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

Kompletné informácie nájdete na portáli Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Dokumenty

Pripomienky a návrhy