Komisia na ochranu verejného poriadku

MenoFunkcia
Vladimír Babušíkpredseda
Alžbeta Dobroňováčlen
Jaroslav Hvizdákčlen

Pripomienky a návrhy