Alžbeta Dobroňová

poslanec obecného zastupiteľstva

Tel.:

Zvolená ako nezávislý kandidát.
Zvolená do obecného zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zo dňa 29.10.2022.

Pripomienky a návrhy