Anton Červenec

poslanec obecného zastupiteľstva

Tel.: +421 908 277 103

Zvolený ako nezávislý kandidát.
Zvolený do obecného zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zo dňa 10.11.2018 počtom hlasov 69

Opätovne zvolený do obecného zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zo dňa 29.10.2022.

Pripomienky a návrhy