Anton Červenec

poslanec obecného zastupiteľstva

Tel.: +421 908 277 103

Zvolený ako nezávislý kandidát.
Zvolený do obecného zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zo dňa 10.11.2018 počtom hlasov 69.

Pripomienky a návrhy