Dana Randová

pracovníčka obecného úradu

Tel.: +421 41 55 721 45

M.t.: +421 907 861 073

Náplň práce:
  1. Správa na úseku personalistiky.
  2. Správa agendy civilnej obrany a krízového riadenia .
  3. Správa poštovej agendy.
  4. Správa daní a poplatkov.
  5. Správa registra obyvateľov.
  6. Správa agendy ohľadom miestneho cintorína.
  7. Vedenie celej agendy účtovníctva.
  8. Overovanie listín a podpisov, ostatná administratívna činnosť.

Pripomienky a návrhy