Ján Masný - starosta obce

Ján Masný

starosta obce

Tel.: +421 907 038 972

Ján Masný bol na volebné obdobie 2018 – 2022 zvolený do funkcie starostu obce Paština Závada ako nezávislý kandidát. 

Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Zastupuje ju navonok. Funkcia starostu je verejnou funkciou.

Pripomienky a návrhy