Juraj Randa

poslanec obecného zastupiteľstva

Tel.: +421 915 226 994

Zvolený ako nezávislý kandidát.
Zvolený do obecného zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zo dňa 10.11.2018 počtom hlasov 67.

Opätovne zvolený do obecného zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zo dňa 29.10.2022.

Pripomienky a návrhy