Martin Jurčo

poslanec obecného zastupiteľstva

Tel.: +421 911 307 959

Zvolený ako nezávislý kandidát.
Zvolený do obecného zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zo dňa 29.10.2022.

Pripomienky a návrhy