Pavol Jandačka

poslanec obecného zastupiteľstva

Tel.: +421 908 272 024

Zvolený ako nezávislý kandidát.
Zvolený do obecného zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zo dňa 10.11.2018 počtom hlasov 93.

Opätovne zvolený do obecného zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zo dňa 29.10.2022.

Pripomienky a návrhy