0+

Rozloha obce v Ha

0

Prvá písomná zmienka

0

Počet obyvateľov

Paština Závada

má vlastnú samosprávu od 1.1.1991.Nadmorská výška stredu obce je 380 m.n.m., hustota obyvateľstva je 35 obyvateľov na km2. Obec je vzdialená 16km od Žiliny a 8km od Bytče.

Novinky

Pripomienky a návrhy