Fašianguje celá dedina

O obnovení tradície fašiang v našej obci rozhodlo Obecné zastupiteľstvo v roku 2010, kedy sme toto podujatie organizovali prvý krát. Začínali sme pečením šišiek. Nasledujúci rok sme pri zabíjačke vyrobili zabíjačkové špeciality a pri večernej fašiangovej zábave v kultúrnom dome sme pohostili takmer celú obec. Toto podujatie organizujeme každoročne a má ohlas v širokom okolí. Nazabudnuteľným pre celú obec je každoročne fašiangový sprievod, ktorý postupne navštívi všetky domácnosti v obci a má čoraz viac účastníkov v maskách.

Pripomienky a návrhy