Jeden kameň, jeden kvet

V roku 2009 bola na rozhraní obce Paština Závada a Peklina vybudovaná oddychová zóna z prostriedkov MŽP v „Programe obnovy dediny“.

Do tohto času na tomto mieste strašili len neestetické armatúry a spleť rôznych hadíc, pozostatky hĺbenia hydrogeologických vrtov ŽK 5 a HŽK 5. Myšlienka vybudovania oddychovej zóny vznikla následne po oprave armatúr vrtov, ktorá sa uskutočnila v roku 2006 po havárii na jednom z nich.

Počas realizácie samotného projektu obec zorganizovala 13 brigád, na ktorých sa spoločne zúčastnilo 78 dobrovoľníkov. Všetky práce koordinovala a zabezpečovala obec, vykonávali sa svojpomocne za symbolické sumy, ale väčšinou zdarma, bez nároku na odmenu.

Poďakovanie patrí hlavne členom Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí pri tejto realizácii odpracovali veľké množstvo hodín. Samotná realizácia spočívala vo vytvorení kaskádovitého žľabu z lomového kameňa, kde preteká voda z jedného z vrtov. Neestetické armatúry sú ukryté za žŕdkami z guľatiny. Do priestoru boli umiestnené lavičky, nad ktorými je altánok a dve lavice k novovzniknutému ohnisku na opekanie. V zadnej časti je priestor pre deti s preliezačkou a dvomi hojdačkami.

Vybudovaním oddychovej zóny získala obec príjemné miesto na oddych pre občanov a návštevníkov obce v nádhernej prírode.
Výsledok našej práce bol publikovaný ako príkladná realizácia z „Programu obnovy dediny“ v sekcii „Drobné realizácie“ v roku 2009.

Fotogaléria

  • Kategória
  • Miesto
    Oddychová zóna Paština Závada
  • Tagy
  • Zdieľať

Pripomienky a návrhy