Pobyty pre sociálne slabšie rodiny

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s 2. sociálnym balíčkom vlády SR organizuje rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi v štátnych zariadeniach zadarmo. Pobyty majú charakter krátkodobého rekreačného pobytu a uskutočnia sa v zariadeniach MV SR na území celého Slovenska. Žiadatelia majú možnosť voľného výberu z ponuky rekreačných zariadení a termínov pobytov.

Najdôležitejšie komunikačné body:

  • na pridelenie bezplatného poukazu na rekreačný pobyt nie je právny nárok,
  • zadarmo je ubytovanie a plná penzia pre príslušný počet osôb na príslušný počet dní/nocí,
  • dopravu do a z rekreačného zariadenia si zabezpečuje žiadateľ individuálne, na vlastné náklady a zodpovednosť,
  • žiadosť a prílohy posiela žiadateľ na adresu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny miestne príslušného k trvalému bydlisku žiadateľa,
  • výsledok spracovania žiadostí bude oznámený len úspešným žiadateľom. 
Kontakty na MV SR: pobyty@minv.sk
0905 388 462 – bezplatná infolinka

Pobyty_pre_rodiny_plagat

Pripomienky a návrhy