Zber použitého rastlinného oleja

Obec Paština Závada oznamuje svojim občanom, že od 1.7.2016 v spolupráci s firmou Trafin Oil zabezpečuje zber použitého rastlinného oleja.

Zapojte sa aj vy do zberu použitého kuchynského oleja, ktorý po PRECEDENÍ nalejete do čistej PET fľaše a odovzdáte na obecnom úrade počas úradných hodín, kde je umiestnená zberná nádoba. Obec vytvorí menný zoznam občanov, kde bude zaznamenávať odovzdané množstvo oleja. Následne, keď si spoločnosť Trafin Oil vyzdvihne zbernú nádobu, tak na výmenu doručí na obec odmenu pre občanov na základe menného zoznamu. Obec občanom odmenu za odovzdaný olej bezodkladne doručí, alebo ich vyzve na osobné prevzatie na obecnom úrade.

Takýto olej sa ďalej spracuje na výrobu biopaliva. Nesprávne nakladanie s takýmto olejom znečisťuje kanalizáciu a priťahuje hlodavcov. Tiež kŕmenie domácich zvierat nie je vhodné, nakoľko takýto olej obsahuje aj karcinogénne látky vznikajúce pri vyprážaní. 

Stačí aj tak málo, aby sme urobili niečo pre seba a životné prostredie.

 

Trafin Oil – leták

Pripomienky a návrhy